Τι μόνωση να κάνω στην ταράτσα;

Η μόνωση ταράτσας αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο σε κάθε σπίτι.

Γιατί όμως;

Ας δούμε πώς ξεκινούν όλα.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα κτίριο μας οδηγούν να το διαχωρίσουμε σε 3 ζώνες ενδιαφέροντος:

  • την ταράτσα (ή την σκεπή)
  • το κυρίως κτίσμα
  • τα θεμέλια

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που διαχρονικά αποτελούν εχθρό του κτιρίου είναι το νερό, είτε αυτό προέρχεται από το έδαφος (υπόγεια ύδατα, ανιούσα υγρασία κτλ), είτε από φυσικά φαινόμενα (βροχή, χιόνι κτλ.).

Η ταράτσα λόγω της θέσης της είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες περισσότερο (ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, χιόνι) και γι’ αυτό απαιτεί την μεγαλύτερη προσοχή. Άλλωστε τα προβλήματα που ενδεχομένως να παρουσιαστούν σε ένα δώμα γίνονται άμεσα αντιληπτά στον κατοικημένο χώρο από κάτω, με πολλές μορφές:

  • φουσκώματα
  • ρηγματώσεις και αποκολλήσεις χρώματος και σοβά
  • εμφάνιση μούχλας σε συγκεκριμένα σημεία
  • ακόμα και διαρροή νερού από πάνω

Υπάρχει όμως και η περίπτωση η ζημιά να μην είναι άμεσα αντιληπτή και να κινδυνεύει ακόμη και η στατική επάρκεια του κτιρίου, όταν η χρόνια έκθεση σε υγρασία του μπετόν οδηγεί σε διάβρωση του οπλισμού του ο οποίος πλέον καθίσταται μη λειτουργικός.

Προσοχή: Όσον αφορά τη μόνωση ταράτσας πολυκατοικίας, δεν πρέπει να αναρωτιέστε ποιος πληρώνει! Τα προβλήματα της ταράτσας πρέπει να ανησυχούν και τους ενοίκους των υπολοίπων ορόφων!

Αυτά τα προβλήματα, αν δεν έχουν προληφθεί κατά τον σχεδιασμό, καλό είναι να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα, σύμφωνα και με τις οδηγίες των οικοδομικών κανονισμών, έτσι ώστε το κτίριο να παραμείνει ανεπηρέαστο από τις καιρικές συνθήκες τόσο ως προς το κέλυφός του (κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το κτίριο), όσο και εσωτερικά, διατηρώντας έτσι ένα υγιεινό περιβάλλον για τους κατοίκους.

Ποια είναι τα κατάλληλα υλικά για μόνωση ταράτσας;

Σε αυτό το άρθρο, επιλέχτηκε να χρησιμοποιήσουμε τον γενικό όρο “μόνωση” για να συμπεριλάβουμε μαζί με την στεγάνωση και την απαραίτητη, σύμφωνα με τους κανονισμούς αλλά και για λειτουργικούς λόγους, θερμομόνωση.

Η στεγάνωση της ταράτσας κατ’ αρχάς, για να είναι επιτυχημένη πρέπει να υπάρχουν επαρκείς κλίσεις και σύστημα απορροής των υδάτων. Μπορεί εκ κατασκευής να τοποθετηθούν κατάλληλα πρόσμικτα στο μπετόν για να το κάνουν στεγανό. Όταν αυτό δεν επαρκεί, η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι η δημιουργία μιας στεγανής “μεμβράνης” πάνω στο δώμα ή οποία θα σφραγίσει ουσιαστικά την ταράτσα έναντι του νερού.

Για τη δημιουργία μιας τέτοιας μεμβράνης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

  • επαλειφόμενα υλικά (τσιμεντοειδούς, ακρυλικής ή πολυουρεθανικής βάσης)
  • ασφαλτόπανα
  • μεμβράνες με βάση πολυμερή (PVC, TPO, HDPE)

Μόνωση ταράτσας - Tρόποι στεγάνωσης

Και στις τρεις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ενιαία και ισοπαχή στεγανωτική μεμβράνη πάνω στο δώμα μας.

Για όλες τις παραπάνω λύσεις ισχύει ότι το υπόβαθρο (το δάπεδο της ταράτσας), πρέπει να είναι καθαρό και στέρεο (να μην υπάρχουν σαθρά κομμάτια ή αποφλοιώσεις της επιφάνειας) και συνολικά η ταράτσα να είναι κατά το δυνατό απαλλαγμένη από άχρηστα αντικείμενα και προεξοχές. Επίσης ειδική διαχείριση χρειάζονται και ενδεχόμενες αναμονές ή εγκαταστάσεις Η/Μ που μπορεί να υπάρχουν στην ταράτσα.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει: Μόνωση κεραμοσκεπής εσωτερικά – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για άρτια αποτελέσματα

Μόνωση ταράτσας με επαλειφόμενα υλικά

Τα τελευταία χρόνια κάνουν όλο και περισσότερο την εμφάνιση τους έτοιμα προς χρήση υλικά ακρυλικής, πολυουρεθανικής ή υβριδικής βάσης.

Μόνωση ταράτσας με επαλειφόμενα υλικά

Τα υλικά αυτά κερδίζουν συνεχώς έδαφος καθώς είναι ιδιαίτερα εύκολα στην εφαρμογή τους και τη συντήρηση τους. Παρόλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τηρούνται ευλαβικά κάποιες βασικές αρχές της στεγάνωσης κυρίως ως προς την σταθερότητα του υφιστάμενου υποστρώματος, τη σωστή υποδομή (αστάρια σταθεροποίησης ή πρόσφησης) και τη διασφάλιση δημιουργίας μιας ισοπαχούς ενιαίας στρώσης υλικού (προσεχτική εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων καταναλώσεων ανά περίπτωση/παραγωγό).

Επίσης, κατά τη μόνωση ταράτσας με επαλειφόμενα πολυουρεθανικής βάσης, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις μεγάλων επιφανειών ή σημείων αυξημένης καταπόνησης (γωνίες, στηθαία κτλ.) όπου επιβάλλεται η χρήση ενισχυτικών υαλοϋφασμάτων και ταινιών.

Τέλος, για τη μόνωση ταράτσας με επαλειφόμενα υλικά υπάρχουν και τσιμεντοειδή, τα οποία σε συνδυασμό με οπλισμό υαλοπλέγματος δίνουν αυξημένες στεγανωτικές ιδιότητες και αντοχές.

Προσοχή: Βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών, αυτά τα υλικά προτείνεται να μην μένουν εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία (ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα) αλλά να καλύπτεται η μόνωση ταράτσας με πλακάκια ή λοιπά υλικά επίστρωσης.

Μόνωση ταράτσας με ασφαλτόπανο

Η πιο διαχρονική και ιστορική λύση στεγάνωσης δωμάτων στην Ελλάδα είναι το ασφαλτόπανο

Πρόκειται για ρολά διαστάσεων συνήθως 1*10 μέτρων παραγόμενα από τροποποιημένη άσφαλτο, με διάφορους οπλισμούς (υαλοπίλημα, πολυεστέρα κτλ.) και διάφορες επικαλύψεις (χρωματισμένες ψηφίδες, αλουμινόφυλλο, χαλαζία κτλ.). Η μόνωση ταράτσας με ασφαλτόπανο προϋποθέτει εξειδικευμένο συνεργείο καθώς εφαρμόζεται εν θερμώ (χρήση φλόγιστρου) με ειδική διαχείριση των ραφών που δημιουργούνται και με ειδικά αστάρια πρόσφυσης.

Μόνωση ταράτσας με ασφαλτόπανο με χρήση φλόγιστρου

Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία έχει εξελίξει και νέες γενιές αυτοκόλλητων ασφαλτόπανων που καθιστούν την εφαρμογή τους ταχύτερη και δίνουν νέες δυνατότητες και εφαρμογές (π.χ. επικόλληση ασφαλτόπανου απευθείας πάνω σε θερμομονωτικές πλάκες).

Μόνωση ταράτσας με συνθετικές μεμβράνες

Αυτού του είδους οι μεμβράνες έχουν παρουσία δεκαετιών σε χώρες όπως η Αμερική, κυρίως λόγω της ταχύτητας εφαρμογής και των πολύ υψηλών αντοχών σε καταπόνηση και χρόνο ζωής.

Τα προηγούμενα χρόνια και λόγω των χαρακτηριστικών τους, το κύριο πεδίο εφαρμογής τους ήταν τα μεγάλα βιομηχανική ή εμπορικά κτίρια, αλλά κερδίζουν συνεχώς έδαφος και στην κατοικία. Η εφαρμογή τους προϋποθέτει εξειδικευμένο συνεργείο καθώς απαιτούνται ειδικά εργαλεία αλλά και μεγάλη προσοχή στη διαχείριση των ενώσεων που δημιουργούνται μεταξύ των ρολών αλλά και στα κλειδώματα των ευπαθών σημείων (στηθαία κτλ).

Μόνωση ταράτσας με συνθετική μεμβράνη TPO

Ποια είναι η καλύτερη εποχή για μόνωση ταράτσας

Η καλύτερη εποχή για μόνωση ταράτσας είναι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά του Ιουλίου και του Αυγούστου, όπου έχουμε και τη λιγότερη δυνατή υγρασία και η στεγανοποίηση ταράτσας ευνοείται στο μέγιστο.

Μόνωση ταράτσας & «ταρατσόκηπος»

Τα τελευταία χρόνια ήρθε στην χώρα μας η τάση για δημιουργία ταρατσόκηπων (roof garden), κάτι που προφανώς δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες από πλευράς στεγάνωσης ταράτσας καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις αφενός το νερό δεν αποστραγγίζεται άμεσα, αφετέρου η υποκείμενη του χώματος στεγάνωση πρέπει να μπορεί να αντέξει στην ανάπτυξη μικροοργανισμών και ριζών. 

Ανάλογα τον τύπο του φυτεμένου δώματος και των φυτών που μελλοντικά πρόκειται να αναπτυχθούν στο δώμα, απαιτείται ένας συνδυασμός γεωσυνθετικών και στεγανωτικών υλικών για να μην υπάρξουν προβλήματα στο υποκείμενο διαμέρισμα. Μια τέτοια κατασκευή όμως βελτιώνει εμμέσως και την θερμομόνωση δια της σκιάς κυρίως, εκτός από την συμμετοχή της στο συνολικό καλό ως “νησίδα” πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό.

Διαβάστε επίσης: Πώς στεγανοποιούμε υπόγεια τοιχία;

Πως συνδέεται λοιπόν η θερμομόνωση ταράτσας με την στεγάνωση πέραν της παραπάνω περίπτωσης;

Μπορεί κανείς να επιλέξει τον συμβατικό συνδυασμό, όπου πρώτα τοποθετείται συνήθως η θερμομόνωση ταράτσας με dow (δηλαδή με τη μορφή πλακών πολυστερίνης), καθώς είναι απρόσβλητη από την υγρασία και κατόπιν επ’ αυτής στρώνεται τσιμεντοκονία με κλίσεις. Τέλος, εφαρμόζεται το στεγανωτικό υλικό (συνήθως δύο στρώσεις ασφαλτόπανου ή επαλειφόμενο υλικό με προδιαγραφή μόνιμης έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία).

Σε περιπτώσεις που απαιτείται συχνή βατότητα στο δώμα (αξιοποιήσιμος χώρος για τους ενοίκους του κτιρίου), υπάρχει η λύση του λεγόμενου “ανεστραμμένου δώματος”. Στο ανεστραμμένο δώμα, και αφού διαμορφώσουμε τις κλίσεις με τσιμεντοκονία, εφαρμόζουμε την στεγανωτική διάστρωση (επαλειφόμενα υλικά ή ασφαλτόπανα) και μετά από επάνω βάζουμε τις θερμομονωτικές πλάκες οι οποίες μάλιστα μπορεί να είναι και σύμμικτες με την άνω πλευρά τους να έχει στρωθεί με ένα σκληρό σμάλτο ή και με πλακάκι δαπέδου.

Εναλλακτικά αυτών των ειδικών ταρατσοπλακιδίων, μπορεί να τοποθετηθεί μια διαχωριστική στρώση γεωυφάσματος και κατόπιν απλές πλάκες πεζοδρομίου.

Έτσι εξασφαλίζεται ένα δάπεδο στο οποίο άνετα περπατάς, ενώ από κάτω γίνεται η απορροή του νερού που θα περάσει από τους αρμούς και επιπλέον προστατεύεται και το στεγανωτικό από την φθορά που θα είχε λόγω της συνεχούς έκθεσης στις ακτίνες του ηλίου.

Μπορώ να κάνω θερμομόνωση ταράτσας μόνος μου;

Η μόνωση ταράτσας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αν γίνει σωστά εξ’ αρχής θα σας αποφέρει ένα τεράστιο κέρδος, καθώς θα ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες θερμότητας ενώ ταυτόχρονα θα σας εξασφαλίσει τη στατική επάρκεια του κτηρίου σε βάθος χρόνου.

Η πρότασή μας είναι να μην κάνετε θερμομόνωση ταράτσας μόνοι σας, γιατί το αποτέλεσμα δεν θα είναι εγγυημένο.

Αντίθετα, αν επιλέξετε ένα εξειδικευμένο συνεργείο, που γνωρίζει καλά τα υλικά για μόνωση ταράτσας, την κατάλληλη εποχή για να γίνει, αλλά και το ποια είναι η καλύτερη μόνωση ταράτσας ειδικά για τα δικά σας δεδομένα, τότε θα έχετε ένα αποτέλεσμα άρτιο, που θα σας προστατεύει για πολλά χρόνια.

Για ποιότητα και τεχνογνωσία με εμπειρία χρόνων, επιλέξτε την Domos για κάθε σας ανάγκη.