Στεγανοποίηση υπογείων τοιχίων & πλακών σκυροδέματος με Penetron

Η στεγανοποίηση των υπογείων τοιχίων και πλακών είναι απαραίτητη καθώς ο κίνδυνος να εμφανιστεί υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Εξασφαλίζοντας τη σωστή στεγάνωση των στοιχείων σκυροδέματος στη μάζα τους αλλά και επιφανειακά, παρατείνουμε τη ζωή των δομικών στοιχείων αλλά και διασφαλίζουμε την απουσία νερού και υγρασίας στο εσωτερικό των υπόγειων χώρων.

Ιδανική λύση για μόνιμη στεγανοποίηση υπογείων τοιχίων και πλακών σκυροδέματος αποτελεί η χρήση του συστήματος ενδοχημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων Penetron.

Η Penetron ανήκει στις κορυφαίες εταιρείες στεγανοποίησης σκυροδέματος και προσφέρει υψηλής ποιότητας υλικά αλλά και εξασφαλισμένα αποτελέσματα.

 

 

Στεγανοποίηση σκυροδέματος με προσθήκη Penetron Admix

Το Penetron Admix λειτουργεί ως πρόσμικτο σκυροδέματος σε μορφή σκόνης και προστίθεται σε αναλογία από 0,8% έως 1% κατά βάρος τσιμέντου. 

Μπορεί να προστεθεί στη διαδικασία παραγωγής στο εργοστάσιο όπως είναι σε μορφή σκόνης μαζί με τα λοιπά αδρανή πριν την προσθήκη νερού, ή εναλλακτικά στο χώρο του εργοταξίου στη βαρέλα μεταφοράς αφού πρώτα έχει διαλυθεί σε νερό με τη βοήθεια κοινού μηχανικού αναδευτήρα. 

Σκυρόδεμα & Αναλογίες

Η αναλογία διάλυσης είναι 9 kg Penetron Admix (μισό σακί των 18 kg) σε 11,5 kg νερό.  Για μεγαλύτερη ακρίβεια και διευκόλυνση διατίθεται και ειδικό δοχείο μέτρησης ποσοτήτων και ανάδευσης της ίδιας εταιρείας (23 λίτρων).  Κατόπιν της ανάδευσης του υλικού για τουλάχιστον 1 λέπτο, το διάλυμα προστίθεται στη βαρέλα μεταφοράς, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει για τουλάχιστον 5 λεπτά την ανάμιξη σε υψηλή ταχύτητα περιστροφής ώστε να πετύχουμε αρμονική κατανομή του διαλύματος σε όλο τον όγκο του σκυροδέματος.

Το ειδικό πρόσμικτο κρυσταλλικής δράσης Admix, διατίθεται και στην έκδοση Admix SB (υδατοδιαλυτό σακουλάκι 3 kg) για ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία, καθώς μπορεί να προστεθεί ως έχει στη βαρέλα μεταφοράς σκυροδέτησης.

Στεγανοποίηση αρμών διακοπής σκυροδέματος με τα υδροδιογκούμενα κορδόνια Penebar SW

Για τη σωστή στεγάνωση των αρμών διακοπής σκυροδέματος, χρησιμοποιούμε τα υδροδιογκούμενα κορδόνια Penebar SW 45 rapid (γρήγορη διόγκωση) ή Penebar SW 55 (αργή διόγκωση). 

Η επιλογή του τύπου του κορδονιού έχει να κάνει με το πόσο υγρό είναι το περιβάλλον κατά την διάρκεια της εφαρμογής ή με την πιθανότητα βροχοπτώσεων τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Για τη συγκόλληση του κορδονιού χρησιμοποιούμε το ειδικό αστάρι Penebar Primer, το οποίο λειτουργεί σαν σταθεροποιητής και αστάρι πρόσφυσης αλλά και ως φράγμα της υγρασίας του υποστρώματος.

 

Στεγανοποίηση σκυροδέματος με κορδόνι Penetron

 

Χρήση κορδονιών

  • Για πάχος τοιχείου έως 20 εκατοστά, συνίσταται η χρησιμοποίηση του τύπου Β των κορδονιών Penebar SW (ρολά των 4 m με διατομή 25x9 mm), ενώ για άνω των 20 cm χρησιμοποιείται ο τύπος Α (ρολά των 5 m με διατομή 25x19 mm).
  • Σε περιπτώσεις που το πάχος του σκυροδέματος ξεπερνά τα 40-50 cm, θα πρέπει να γίνεται χρήση και δεύτερου παράλληλου κορδονιού σε απόσταση 30 cm περίπου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το σημείο ένωσης των ρολών, όπου πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση της μίας άκρης του κορδονιού πάνω στην άλλη (ιδανικά δημιουργία γωνίας 45 μοιρών και ένωση κατόπιν πιέσεως).  Επίσης χρειάζεται μεγάλη προσοχή ώστε το κορδόνι καλύπτεται από σκυρόδεμα εκατέρωθεν τουλάχιστον 4-5 cm.

 

Στεγανοποίηση σκυροδέματος με υδροδιογκούμενα κορδόνια Penebar

 

Επισκευή & στεγανοποίηση σκυροδέματος με τη χρήση Penetron και Penecrete Mortar

Όσον αφορά αδόνητα μέρη, "φωλιές", μουρέλα και φουρκέτες, χρησιμοποιείται διαφορετική μέθοδος.

Με μηχανικά μέσα ανοίγουμε τις οπές και τις φωλιές που ενδεχομένως έχουν προκύψει κατά τις σκυροδετήσεις, ώστε να απομακρύνουμε σαθρά στοιχεία και ασύνδετα αδρανή.  Ξεπλένουμε με άφθονο νερό, για να απομακρύνουμε τα στερεά αλλά και να κορεσθεί η περιοχή με νερό.

Γιατί βρέχουμε το σκυρόδεμα;

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του επαλειπτικού στεγανοποιητικού υλικού χημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων Penetron και του επισκευαστικού ίδιας τεχνολογίας Penecrete Mortar. 

Επί νοτισμένης επιφάνειας, επαλείφουμε με υδαρές μίγμα στεγανοποιητικού υλικού Penetron, σε αναλογία 5 μέρη σκόνης Penetron και 3,5 μέρη νερού (κατ΄ όγκο), τοπικά στην περιοχή των οπών και περίπου 1 cm πέριξ αυτών.  Όσο ακόμα η πρώτη στρώση του υλικού είναι νωπή, αναμιγνύουμε σκόνη επισκευαστικού κονιάματος Penecrete Mortar, με τόσο νερό ώστε να επιτύχουμε υφή πλαστελίνης (συνήθης αναλογία ανάμιξης είναι 4,5 μέρη σκόνης με 1 μέρος νερού) και γεμίζουμε τις οπές στο σκυρόδεμα. 

 

Στεγανοποίηση σκυροδέματος σε μουρέλα και φουρκέτες

 

Μόλις το επισκευαστικό κονίαμα Penecrete Mortar τραβήξει, παραμένοντας όμως υγρό, ακολουθεί μια δεύτερη, τοπική μόνο, επάλειψη με υδαρές μίγμα Penetron.

Διαβάστε επίσης: Τι είναι τα κονιάματα και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;

Η διαχείριση των φουρκετών και μουρέλων γίνεται με αντίστοιχη διαδικασία, διευρύνοντας αρχικά την γύρω περιοχή σε πλάτος τουλάχιστον 35 mm και βάθος 20-30 mm.  Στη συνέχεια κόβουμε τις φουρκέτες με τροχό περίπου 20 mm  μέσα.  Τα μουρέλα απαιτείται να απομακρυνθούν πλήρως ή τουλάχιστον να κοπούν, δημιουργώντας εσοχή διαστάσεων 30x30x40 mm.  Αφού ξεπλύνουμε τις οπές με άφθονο νερό, επί νοτισμένης επιφάνειας επαλείφουμε με υδαρές μίγμα Penetron και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία κατά τα ανωτέρω προαναφερθέντα.

 

Στεγανοποίηση σκυροδέματος σε φουρκέτες με Penetron

 

Αναρωτιέστε με ποιους τρόπους μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά την υγρασία στους τοίχους;

Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό μας!

Για ποιότητα, εμπειρία και αξιόπιστες συμβουλές επιλέξτε την Domos για κάθε σας ανάγκη.