ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

  • Τι είναι τα κονιάματα
  • Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται
  •   
  •   

Τι είναι τα κονιάματα;

τι είναι τα κονιάματα

Τα κονιάματα αποτελούν μίγματα αδρανών υλικών και νερού με κάποιο συνδετικό υλικό, το οποίο ονομάζεται και κονία. Οι αναλογίες των υλικών του μίγματος εξαρτώνται από το είδος του συνδετικού υλικού και τον σκοπό εφαρμογής του κονιάματος, ενώ συχνά η παρουσία ενισχυτικών προσθέτων στο μίγμα κρίνεται απαραίτητη για τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των κονιαμάτων.

Στον αρχαίο κόσμο, η πρώτη κονία που χρησιμοποιήθηκε συστηματικά ως συνδετικό υλικό στις κατασκευές ήταν ο πηλός. Με την παρατήρηση, τον πειραματισμό και τη μετέπειτα τεχνολογική εξέλιξη ανακαλύφθηκαν νέα συνδετικά υλικά κονιαμάτων, όπως ο γύψος, η άσβεστος, οι ποζολάνες, το τσιμέντο, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα των παρασκευαζόμενων κονιαμάτων φθάνοντας στο σημείο πλέον, στη σύγχρονη εποχή, να συμμετέχουν στη δόμηση, επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών.

Η επιτακτική ανάγκη για σταθερή και πιστοποιημένη ποιότητα, ταχύτητα στην κατασκευή και καθαρό εργοτάξιο επέβαλε τη χρήση των έτοιμων κονιαμάτων στις κατασκευές. Μια ανάγκη, η οποία δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί με τη χρήση των παραδοσιακών, χειροποίητων εργοταξιακών κονιαμάτων. Τα τελευταία χρόνια, οι παραγωγοί έτοιμων κονιαμάτων έχουν προχωρήσει στη δημιουργία μιας τεράστιας γκάμας προϊόντων. Βασιζόμενοι σε βιομηχανικές μονάδες μεγάλης παραγωγικής ικανότητας, καταφέρνουν να κάνουν τα έτοιμα κονιάματα πιο προσιτά στον τελικό καταναλωτή και στον τεχνικό κόσμο, προσφέροντας παράλληλα λύσεις σε πάρα πολλά κατασκευαστικά προβλήματα. Τα περισσότερα κονιάματα σήμερα έχουν βάση το τσιμέντο αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις κονιαμάτων με βάσει διαφορετικά υλικά (π.χ. υδραυλική άσβεστος) για ειδικές εφαρμογές.

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;

κατηγορίες κονιαμάτων

Οι πιο ευδιάκριτες κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα περισσότερα κονιάματα είναι οι ακόλουθες:

Συγκολλητικά κονιάματα: Με το όρο αυτό αναφερόμαστε σε κονιάματα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την επικόλληση πλακών, πλακιδίων και λίθων πάνω σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα σε τοίχους και δάπεδα.

Επισκευαστικά κονιάματα ή κονιάματα επεμβάσεων ή αποκατάστασης: Στην ευρεία αυτή κατηγορία κατατάσσονται τα εξειδικευμένα κονιάματα που χρησιμοποιούνται για την επισκευή, ενίσχυση ή συντήρηση των κατασκευών, αποβλέποντας κυρίως στην αποκατάσταση της στατικής επάρκειας ενός δομικού στοιχείου ή/και στη διόρθωση της λειτουργικότητας της κατασκευής. Εδώ ανήκουν και τα κονιάματα αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων, τα οποία ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούν για την παραγωγική τους διαδικασία υλικά απολύτως συμβατά με τα δεδομένα της κατασκευής στην οποία απευθύνονται (π.χ. κονιάματα με βάση τη φυσική υδραυλική άσβεστο, το κεραμάλευρο, τη θηραική γη κ.α.)

Κονιάματα επιχρισμάτων: Τα επιχρίσματα ή σοβάδες είναι μίγματα ενός ή περισσότερων συνδετικών υλικών (κονιών) μαζί με αδρανή σχετικά λεπτής διαβάθμισης, νερό και ενδεχομένως ειδικά πρόσμικτα. Εφαρμόζονται σε τοίχους και οροφές με σκοπό τη βελτίωση της τελικής επιφάνειάς τους και της προστασίας των δομικών στοιχείων από κάθε είδους εξωτερικό παράγοντα. Αναλόγως τη χρήσης τους, διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά.

Κονιάματα δαπέδων: Τα κονιάματα δαπέδων αποσκοπούν στην πλήρωση των οριζόντιων δομικών στοιχείων των κτιρίων (πλακών), στην εξομάλυνση της επιφάνειάς τους ή/και στην επιπέδωση αυτών, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως τελική επιφάνεια είτε όχι. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα διακοσμητικά δάπεδα. Σήμερα η τεχνολογία των υλικών έχει επιτρέψει τη δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων τα οποία δίνουν ταχύτητα και ακρίβεια στην κατασκευή.

Κονιάματα δόμησης: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα κονιάματα που χρησιμοποιούνται ως συνδετικό υλικό των τούβλων, τσιμεντόλιθων ή ελαφροβαρών στοιχείων κατά την κατασκευή τοίχων.