Αιχμηρή βίδα ποντάκι ξηράς δόμησης AKIFIX

Αιχμηρή βίδα ποντάκι ξηράς δόμησης AKIFIX