Τρυπανόβιδα ποντάκι ξηράς δόμησης 4,2x13mm ΑKIFIX

Τρυπανόβιδα ποντάκι ξηράς δόμησης 4,2x13mm ΑKIFIX