περιμετρικος οδηγός 37x28x18mm

περιμετρικος οδηγός 37x28x18mm