Περιμετρ οδηγός 27x28,5x27mm 0,6mm

Περιμετρ οδηγός 27x28,5x27mm 0,6mm