Βινυλικό με πλέγμα 10x10cm

Βινυλικό με πλέγμα 10x10cm