Αντιαλκαλικό γωνιόκρανο τσιμεντοσανίδων

Αντιαλκαλικό γωνιόκρανο τσιμεντοσανίδων

1 είδος

Ταξινόμηση:
Γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα
Αντιαλκαλικό γωνιόκρανο τσιμεντοσανίδων
Κωδικός προϊόντος
90001540
A/A
Κωδικός προϊόντος
Πλάτος
Μήκος
Ύψος
Μονάδα Μέτρησης
Βάρος
 1. 1
  90001540
  0
  2500
  0
  M
  2.50 Kg
swipe
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

1 είδος

Ταξινόμηση: