πλάκα με επένδυση βινυλίου + ALU στη πίσω πλευρά

πλάκα με επένδυση βινυλίου + ALU στη πίσω πλευρά