Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 100kPa

Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 100kPa