Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 200kPa

Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 200kPa