Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 60kPa.

Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 60kPa.