Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 80kPa

Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 80kPa