Διογκωμέμη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 200kPa

Διογκωμέμη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 200kPa