Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 100Kpa

Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 100Kpa