Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 150kPa

Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 150kPa