Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 60kPa

Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 60kPa