Διογκωμένη πολυστερίνη θερμοπρόσοψης 100kPa

Διογκωμένη πολυστερίνη θερμοπρόσοψης 100kPa