Διογκωμένη πολυστερίνη θερμοπρόσοψης 80kPa

Διογκωμένη πολυστερίνη θερμοπρόσοψης 80kPa