Διογκωμένη πολυτερίνη θερμοπρόσοψης 60kPa

Διογκωμένη πολυτερίνη θερμοπρόσοψης 60kPa