Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 120kPa

Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 120kPa