Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 30kPa

Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 30kPa