Πλάκα για μόνωση αντεστρ δώματος 200kPa με πατούρα

Πλάκα για μόνωση αντεστρ δώματος 200kPa με πατούρα