Θερμομονωτική πλάκα PERIPOR THP 200kPa

Θερμομονωτική πλάκα PERIPOR THP 200kPa