Θερμομονωτική πλάκα PERIPOR THP 250kPa

Θερμομονωτική πλάκα PERIPOR THP 250kPa