Εξηλασμένη πολυστερίνη ECOSTIR BT ξυλοτύπων

Εξηλασμένη πολυστερίνη ECOSTIR BT ξυλοτύπων

4 είδη

Ταξινόμηση:
EcoStir XPS Blue S/BT
Εξηλασμένη πολυστερίνη ECOSTIR BT ξυλοτύπων
Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης υψηλής ποιότητας με άριστες ιδιότητες λόγω του ασύγκριτα χαμηλού δείκτη θερμικής αγωγιμότητας (λ= 0,033-0,034 W/mK). Παραγωγή αυστηρά ελεγχόμενη με λεπτομερή έλεγχο ποιότητος. Προτεινόμενη χρήση: Ξυλότυποι.
Κωδικός προϊόντος
90011996
90011988
90011970
90011961
A/A
Κωδικός προϊόντος
Πλάτος
Μήκος
Ύψος
Μονάδα Μέτρησης
Βάρος
 1. 1
  90011996
  0.6
  2.5
  0.05
  M2
  18.00 Kg
 2. 2
  90011988
  0.6
  2.5
  0.04
  M2
  18.00 Kg
 3. 3
  90011970
  0.6
  2.5
  0.03
  M2
  18.90 Kg
 4. 4
  90011961
  0.6
  2.5
  0.025
  M2
  18.00 Kg
swipe
*Cx : Πιστοποιητικά | *Lx : Διαφημιστικά φυλλάδια | *M : MSDS
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ

4 είδη

Ταξινόμηση: