Εξηλασμένη πολυστερίνη ECOSTIR RF δωμάτων

Εξηλασμένη πολυστερίνη ECOSTIR RF δωμάτων

7 είδη

Ταξινόμηση:
EcoStir XPS Blue RF
Εξηλασμένη πολυστερίνη ECOSTIR RF δωμάτων
Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης υψηλής ποιότητας με άριστες ιδιότητες λόγω του ασύγκριτα χαμηλού δείκτη θερμικής αγωγιμότητας (λ= 0,033-0,034 W/mK). Παραγωγή αυστηρά ελεγχόμενη με λεπτομερή έλεγχο ποιότητος. Προτεινόμενη χρήση: θερμομόνωση δωμάτων
Κωδικός προϊόντος
90011899
90011880
90011872
90011864
90011856
90011848
90011830
A/A
Κωδικός προϊόντος
Πλάτος
Μήκος
Ύψος
Μονάδα Μέτρησης
Βάρος
 1. 1
  90011899
  0.6
  1.25
  0.1
  M2
  9.00 Kg
 2. 2
  90011880
  0.6
  1.25
  0.08
  M2
  9.00 Kg
 3. 3
  90011872
  0.6
  1.25
  0.07
  M2
  9.45 Kg
 4. 4
  90011864
  0.6
  1.25
  0.06
  M2
  9.45 Kg
 5. 5
  90011856
  0.6
  1.25
  0.05
  M2
  9.00 Kg
 6. 6
  90011848
  0.6
  1.25
  0.04
  M2
  9.23 Kg
 7. 7
  90011830
  0.6
  1.25
  0.03
  M2
  9.45 Kg
swipe
*Cx : Πιστοποιητικά | *Lx : Διαφημιστικά φυλλάδια | *M : MSDS
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ

7 είδη

Ταξινόμηση: