Εξηλασμένη πολυστερίνη ECOSTIR SP ψυκτικ θαλάμων

Εξηλασμένη πολυστερίνη ECOSTIR SP ψυκτικ θαλάμων

2 είδη

Ταξινόμηση:
EcoStir XPS Blue SP
Εξηλασμένη πολυστερίνη ECOSTIR SP ψυκτικ θαλάμων
Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης υψηλής ποιότητας με άριστες ιδιότητες λόγω του ασύγκριτα χαμηλού δείκτη θερμικής αγωγιμότητας (λ= 0,033-0,034 W/mK). Παραγωγή αυστηρά ελεγχόμενη με λεπτομερή έλεγχο ποιότητος. Προτεινόμενη χρήση: ψυκτικοί θάλαμοι
Κωδικός προϊόντος
90012011
90012003
A/A
Κωδικός προϊόντος
Πλάτος
Μήκος
Ύψος
Μονάδα Μέτρησης
Βάρος
 1. 1
  90012011
  0.6
  2.5
  0.075
  M2
  16.88 Kg
 2. 2
  90012003
  0.6
  2.5
  0.05
  M2
  18.00 Kg
swipe
*Cx : Πιστοποιητικά | *Lx : Διαφημιστικά φυλλάδια | *M : MSDS
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ

2 είδη

Ταξινόμηση: