Πλάκες ορυκτοβάμβακα υψηλής θερμικης απόδοσης

Πλάκες ορυκτοβάμβακα υψηλής θερμικης απόδοσης

1 είδος

Ταξινόμηση:
Naturboard 035 (TPM 135) 600x1250x50mm
Πλάκες ορυκτοβάμβακα υψηλής θερμικης απόδοσης
Ο Φυσικός Ορυκτοβάµβακας µε ΕCOSE Technology, Naturboard 035, διατίθεται σε αυτοφερόµενες πλάκες υψηλής θερµικής απόδοσης για εφαρµογές θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης και, πυροπροστασίας σε διπλή τοιχοποιία, σκεπές και χωρίσµατα ξηράς δόµησης
Κωδικός προϊόντος
90008740
A/A
Κωδικός προϊόντος
Πλάτος
Μήκος
Ύψος
Μονάδα Μέτρησης
Βάρος
 1. 1
  90008740
  0.6
  1.25
  0.05
  M2
  0.00 Kg
swipe
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ

1 είδος

Ταξινόμηση: