Ρολό για τεχνικές εφαρμογές με αλουμίνιο

Ρολό για τεχνικές εφαρμογές με αλουμίνιο