Ρολοποιημένη πλάκα υαλοβάμβακα

Ρολοποιημένη πλάκα υαλοβάμβακα