ΧΡΩΜΑΤΑ

  • Σύγχρονα χρώματα & χαρακτηριστικά
  • Επίδραση στην ποιότητας διαβίωσης
  • Χρώματα νέας τεχνολογίας

Σύγχρονα χρώματα & χαρακτηριστικά

κόκκινο χρώμα κατοικίας

Παρόλο που η βαφή ενός κτιρίου μπορεί να αποτελεί το τελικό στάδιο μιας κατασκευής, επανέρχεται συχνά ως ανάγκη στη διάρκεια του χρόνου ζωής της για πολλούς λόγους. Τα σύγχρονα χρώματα ελέγχονται ως προς το οικολογικό τους αποτύπωμα, ώστε να μη χρησιμοποιούν επιβλαβείς για την υγεία πρώτες ύλες, την κατηγορία απότριψης στην οποία ανήκουν, ενώ έχουν πολλές φορές διάφορες ιδιότητες, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα να εμποδίζουν την ανάπτυξη της μούχλας και των βακτηριδίων κ.λπ.

Παράλληλα, με την πρόοδο της τεχνολογίας, έχουν δημιουργηθεί χρώματα με θερμομονωτικές ιδιότητες τα οποία ξεφεύγουν από τον αποκλειστικό τους ρόλο ως υλικά αισθητικής αναβάθμισης. Τα θερμομονωτικά ή ενεργειακά χρώματα δυσκολεύουν την είσοδο και έξοδο της θερμότητας από και προς το εσωτερικού ενός κτιρίου, λειτουργώντας ως μόνωση. Είναι μια πολύ εύκολη και πρακτική λύση, που βρίσκει εφαρμογή στα κτίρια μηδενικής κατανάλωσης.

Επίδραση στην ποιότητας διαβίωσης

χρωματολόγιο σπιτιού

Ειδικά για τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης, αναφερόμαστε στις πιστοποιήσεις που έχουν εξασφαλίσει αρκετές σύγχρονες βιομηχανίες χρωμάτων, για τη συμβολή συγκεκριμένων χρωμάτων στην καλύτερη ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον άνθρωπο η ποιότητα του αέρα που αναπνέει στους εσωτερικούς χώρους δεδομένου ότι αρκετά συχνά περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας και σε ορισμένες περιπτώσεις, σχεδόν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχουν πλέον χρώματα τα οποία πιστοποιημένα δεν περιέχουν πτητικά οργανικά ή άλλες επιβλαβείς για τον άνθρωπο ουσίες (π.χ. φορμαλδεΰδες), χωρίς όμως να χάνουν τα λοιπά τεχνικά τους χαρακτηριστικά (καλυπτικότητα, πλυσιμότητα, κτλ.)

Χρώματα νέας τεχνολογίας

βαφές σπιτιού χρωματολόγιο μπλε απόχρωση βαφή σπιτιού

Οι βιομηχανίες παγκοσμίως, εκτός από την έμφαση στην παραγωγή χρωμάτων χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ενισχύοντας τις δυνατότητες των χρωμάτων εξωτερικής χρήσης έναντι των ακραίων καιρικών φαινομένων, της ρύπανσης και της απώλειας σταθερότητας της απόχρωσης. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, μπορούμε σήμερα να μιλάμε για χρώματα αυτοκαθαριζόμενα, ανακλαστικά, νανοτεχνολογίας, ικανά να διασπούν τους ρύπους στην επιφάνεια τους κ.τ.λ.

Οπότε, στην επιλογή του κατάλληλου προϊόντος, εκτός από την απόχρωση και την τιμή (που ακόμη και αυτή για να είναι ρεαλιστική πρέπει να είναι σε συνάρτηση με την καλυπτικότητα), πρέπει να έχουν βαρύνοντα ρόλο και άλλα σημαντικότερα χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνολογία της κάθε ποιότητας χρώματος, με δεδομένη την τεράστια ποικιλία λύσεων που παρέχει σήμερα η παγκόσμια βιομηχανία χρώματος.