ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

  • Τι είναι η εξωτερική θερμομόνωση
  • Πλεονεκτήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
  • Πώς κατασκευάζεται
  • Πού χρησιμοποιείται

Τι είναι η εξωτερική θερμομόνωση;

τι είναι εξωτερική θερμομόνωση

Τα τελευταία χρόνια, ο τρόπος μόνωσης που χρησιμοποιεί η υπόλοιπη Ευρώπη έκανε την εμφάνισή του και στην Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, ο Οικοδομικός Κανονισμός εξέδωσε οδηγία για τοποθέτηση θερμομόνωσης εξωτερικά (και όχι στον πυρήνα δίδυμων τούβλων όπως συνηθιζόταν), κάτι που μειώνει τόσο τις θερμογέφυρες όσο και το κόστος

Σήμερα, η έννοια της εξωτερικής θερμομόνωσης των κτιρίων αποτελεί κοινό τόπο μεταξύ κατασκευαστών, συνεργείων και ιδιωτών, συνυφασμένη με τη σωστή θωράκιση των κτιρίων (παλιών και νέων) έναντι του προβλήματος της άσκοπης ενεργειακής κατανάλωσης και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων για θέρμανση και ψύξη.

Πλεονεκτήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης

Η εξωτερική θερμομόνωση διαθέτει ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα. «Ντύνοντας» ουσιαστικά ένα κτίριο εξ ολοκλήρου με μονωτικό υλικό, όπως η διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, τα ινώδη (πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας) και το ξυλόμαλλο, μειώνονται οι απώλειες ενέργειας και το φαινόμενο της θερμογέφυρας που ευνοούσε την ανάπτυξη μυκήτων (μούχλας) στους εσωτερικούς χώρους και αξιοποιείται καλύτερα η θερμοχωρητικότητα των εσωτερικών δομικών στοιχείων, που δουλεύουν σαν θερμοσυσσωρευτές. Επιπλέον, ένα ξεκάθαρο όφελος για τον ιδιώτη προκύπτει και από την κρατική επιδότηση που δίνεται για αναβάθμιση μόνωσης σε παλιά κτίρια.

Πώς χτίζεται η Θερμοπρόσοψη;

κατασκευή θερμοπρόσοψης κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης

θερμοπρόσοψη «χτίζεται» επικολλώντας μονωτικές πλάκες πάνω στον εξωτερικό τοίχο υφιστάμενου ή νέου κτιρίου. Η τοποθέτηση γίνεται είτε με αφρό πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης, είτε με κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης και εξασφαλίζεται με μηχανική στήριξη με την μορφή ειδικών βυσμάτων στερέωσης. Ακόλουθα, με την τσιμεντοειδή κόλλα «σοβατίζεται» όλη η νέα επιφάνεια και στον σοβά ενσωματώνεται ειδικό πλέγμα οπλισμού και γωνιόκρανα, όπου απαιτούνται. Τέλος εφαρμόζεται με σπάτουλα ο έτοιμος σοβάς, που πολύ συχνά είναι έτοιμος και πλενόμενος.

Πού χρησιμοποιείται;

που χρησιμοποιείται η θερμοπρόσοψη

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης απευθύνονται ουσιαστικά στο σύνολο του κτιριακού εξοπλισμού καθώς εξασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη ή θέρμανση μιας κατασκευής. Η παγκόσμια ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας καθώς επίσης και για βελτίωση της ποιότητας ζωής εντός των χώρων εργασίας και κατοικίας οδηγούν τα περισσότερα κράτη του κόσμου να προχωρούν σε θεσμικές αλλαγές όσον αφορά του κανόνες κατασκευών με έναν από τους βασικότερους πυλώνες να αποτελεί η επαρκής μόνωση τους.

Σημαντικές λεπτομέρειες

 

 

Το ελάχιστο πάχος του μονωτικού υλικού καθορίζεται από τον Κανονισμό και έχει σχέση με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή εφαρμογής.

Το είδος του μονωτικού υλικού: στην χαμηλότερη ζώνη καλό είναι να επιλέγεται εξηλασμένη πολυστερίνη που είναι ανθεκτικότερη στα χτυπήματα και στην υγρασία, ενώ πιο πάνω μπορεί να είναι διογκωμένη πολυστερίνη (γραφιτούχα ή μη), για λόγους μεγαλύτερης πλαστικότητας και οικονομίας.

Σε πολυώροφα κτίρια, συστήνεται από τους ειδικούς μηχανικούς, να γίνεται μια ζώνη με ινώδες μονωτικό υλικό στην αλλαγή των ορόφων, για λόγους πυροπροστασίας.