Μόνωση υπογείου – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Όποιος κι αν είναι ο τρόπος δόμησης της ανωδομής, τα θεμέλια και τα υπόγεια κατασκευάζονται συνήθως από μπετόν.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροβιότητα του μπετόν υπό αντίξοες συνθήκες (μέσα στη γη), αλλά και η ανεπηρέαστη χρήση των υπογείων χώρων, η υγρομόνωση υπογείου είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές, δίπλα σε λίμνες ή όπου ο υδροφόρος ορίζοντας είναι γενικότερα ψηλά.

 

Τι επιλογές υπάρχουν για μόνωση υπογείου από νερό;

Οι ενέργειες που μπορεί κάποιος να κάνει προκειμένου να διασφαλίσει τη μακροβιότητα των υπόγειων χώρων χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

  • Υγρομόνωση υπογείου εξωτερικά της κατασκευής και
  • Μόνωση υπογείου εσωτερικά, έχοντας προβλέψει να στεγανώσει τον πυρήνα της κατασκευής.

Προτιμότερο είναι να έχει προβλέψει κανείς και να χρησιμοποιήσει «στεγανωτικό μάζης», όπως για παράδειγμα της Penetron, που με ενδοχημική αντίδραση εξασφαλίζει τη στεγανότητα του πυρήνα, ή/και να κάνει εξωτερική επάλειψη των τοιχίων με τσιμεντοειδές στεγανωτικό (για παράδειγμα της Weber ή της Mapei).

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όμως, είναι πολύ χρήσιμο να κάνουμε μόνωση υπογείου με αυγουλιέρα για να προστατευτεί όλο το τοιχίο περιμετρικά από τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν στη φάση του μπαζώματος.

Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε να τοποθετήσουμε και έξω απ’ αυτήν ημιδιάτρητο σωλήνα (π.χ. τον σωλήνα Geodrain της KOUVIDIS), που θα πάρει τα όποια νερά, υπόγεια ή από βροχή, και θα τα κατευθύνει μακριά από τα θεμέλια.

Τι κάνουμε, όμως, όταν αυτό δεν είναι εφικτό;

 

Μόνωση υπογείου από νερό

Πότε κάνουμε μόνωση υπογείου εσωτερικά;

Επιδίωξη κάθε ιδιοκτήτη κατοικίας αλλά και τεχνίτη θα πρέπει να είναι η υγρομόνωση υπογείου εξωτερικά. Όταν, όμως, δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, τότε υπάρχουν αξιόπιστες λύσεις για εσωτερική μόνωση υπογείου.

Αν βρεθεί κανείς αντιμέτωπος με πρόβλημα στεγάνωσης υπογείου σε υπάρχουσα κατασκευή, που δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης από έξω (για παράδειγμα μέσα σε πόλη), τότε αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσει τσιμεντοειδή στεγανωτικά από μέσα (για παράδειγμα των εταιρειών Mapei και Weber).

Τα τσιμεντοειδή αυτά, σε συνδυασμό με ειδικούς διαπνέοντες σοβάδες που εκτονώνουν την υγρασία της μάζας στην ανωδομή, μπορούν να δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μία ανυπόφορη κατάσταση.

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρει: Ανερχόμενη Υγρασία: Αντιμετώπιση - Υγρασία στον Τοίχο

 

Στεγανοποίηση σκυροδέματος με προσθήκη Penetron Admix

Ιδανική λύση για μόνιμη μόνωση τοιχίων υπογείου και πλακών σκυροδέματος αποτελεί η χρήση του συστήματος ενδοχημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων Penetron.

Το Penetron Admix λειτουργεί ως πρόσμικτο σκυροδέματος σε μορφή σκόνης και προστίθεται σε αναλογία από 0,8% έως 1% κατά βάρος τσιμέντου.

Μπορεί να προστεθεί στη διαδικασία παραγωγής στο εργοστάσιο όπως είναι σε μορφή σκόνης μαζί με τα λοιπά αδρανή πριν την προσθήκη νερού, ή εναλλακτικά στο χώρο του εργοταξίου στη βαρέλα μεταφοράς αφού πρώτα έχει διαλυθεί σε νερό με τη βοήθεια κοινού μηχανικού αναδευτήρα.

Εσωτερική μόνωση υπογείου

Σκυρόδεμα & Αναλογίες

Η αναλογία διάλυσης είναι 9 kg Penetron Admix (μισό σακί των 18 kg) σε 11,5 kg νερό.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια και διευκόλυνση διατίθεται και ειδικό δοχείο μέτρησης ποσοτήτων και ανάδευσης της ίδιας εταιρείας (23 λίτρων). Κατόπιν της ανάδευσης του υλικού για τουλάχιστον 1 λεπτό, το διάλυμα προστίθεται στη βαρέλα μεταφοράς, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει για τουλάχιστον 5 λεπτά την ανάμιξη σε υψηλή ταχύτητα περιστροφής ώστε να πετύχουμε αρμονική κατανομή του διαλύματος σε όλο τον όγκο του σκυροδέματος.

Το ειδικό πρόσμικτο κρυσταλλικής δράσης Admix, διατίθεται και στην έκδοση Admix SB (υδατοδιαλυτό σακουλάκι 3 kg) για ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία, καθώς μπορεί να προστεθεί ως έχει στη βαρέλα μεταφοράς σκυροδέτησης.

 

Στεγανοποίηση αρμών διακοπής σκυροδέματος με τα υδροδιογκούμενα κορδόνια Penebar SW

Για τη σωστή στεγάνωση των αρμών διακοπής σκυροδέματος, χρησιμοποιούμε τα υδροδιογκούμενα κορδόνια Penebar SW 45 rapid (γρήγορη διόγκωση) ή Penebar SW 55 (αργή διόγκωση).

Η επιλογή του τύπου του κορδονιού έχει να κάνει με το πόσο υγρό είναι το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή με την πιθανότητα βροχοπτώσεων τη συγκεκριμένη περίοδο.

Για τη συγκόλληση του κορδονιού χρησιμοποιούμε το ειδικό αστάρι Penebar Primer, το οποίο λειτουργεί σαν σταθεροποιητής και αστάρι πρόσφυσης αλλά και ως φράγμα της υγρασίας του υποστρώματος.

 

Ειδικό αστάρι Penebar Primer

Σκυρόδεμα & Αναλογίες (Η3)

Η αναλογία διάλυσης είναι 9 kg Penetron Admix (μισό σακί των 18 kg) σε 11,5 kg νερό.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια και διευκόλυνση διατίθεται και ειδικό δοχείο μέτρησης ποσοτήτων και ανάδευσης της ίδιας εταιρείας (23 λίτρων). Κατόπιν της ανάδευσης του υλικού για τουλάχιστον 1 λεπτό, το διάλυμα προστίθεται στη βαρέλα μεταφοράς, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει για τουλάχιστον 5 λεπτά την ανάμιξη σε υψηλή ταχύτητα περιστροφής ώστε να πετύχουμε αρμονική κατανομή του διαλύματος σε όλο τον όγκο του σκυροδέματος.

Το ειδικό πρόσμικτο κρυσταλλικής δράσης Admix, διατίθεται και στην έκδοση Admix SB (υδατοδιαλυτό σακουλάκι 3 kg) για ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία, καθώς μπορεί να προστεθεί ως έχει στη βαρέλα μεταφοράς σκυροδέτησης.

 

Στεγανοποίηση αρμών διακοπής σκυροδέματος με τα υδροδιογκούμενα κορδόνια Penebar SW

Για τη σωστή στεγάνωση των αρμών διακοπής σκυροδέματος, χρησιμοποιούμε τα υδροδιογκούμενα κορδόνια Penebar SW 45 rapid (γρήγορη διόγκωση) ή Penebar SW 55 (αργή διόγκωση).

Η επιλογή του τύπου του κορδονιού έχει να κάνει με το πόσο υγρό είναι το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή με την πιθανότητα βροχοπτώσεων τη συγκεκριμένη περίοδο.

Για τη συγκόλληση του κορδονιού χρησιμοποιούμε το ειδικό αστάρι Penebar Primer, το οποίο λειτουργεί σαν σταθεροποιητής και αστάρι πρόσφυσης αλλά και ως φράγμα της υγρασίας του υποστρώματος.

 

Μόνωση υπογείου με χρήση κορδονιών

Επισκευή & στεγανοποίηση σκυροδέματος με τη χρήση Penetron και Penecrete Mortar

Όσον αφορά αδόνητα μέρη, «φωλιές», μουρέλα και φουρκέτες, χρησιμοποιείται διαφορετική μέθοδος.

Με μηχανικά μέσα ανοίγουμε τις οπές και τις φωλιές που ενδεχομένως έχουν προκύψει κατά τις σκυροδετήσεις, ώστε να απομακρύνουμε σαθρά στοιχεία και ασύνδετα αδρανή.

Ξεπλένουμε με άφθονο νερό, για να απομακρύνουμε τα στερεά αλλά και να κορεσθεί η περιοχή με νερό.

 

Γιατί βρέχουμε το σκυρόδεμα;

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του επαλειπτικού στεγανοποιητικού υλικού χημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων Penetron και του επισκευαστικού ίδιας τεχνολογίας Penecrete Mortar.

Επί νοτισμένης επιφάνειας, επαλείφουμε με υδαρές μίγμα στεγανοποιητικού υλικού Penetron, σε αναλογία 5 μέρη σκόνης Penetron και 3,5 μέρη νερού (κατ’ όγκο), τοπικά στην περιοχή των οπών και περίπου 1 cm πέριξ αυτών.

Όσο ακόμα η πρώτη στρώση του υλικού είναι νωπή, αναμιγνύουμε σκόνη επισκευαστικού κονιάματος Penecrete Mortar, με τόσο νερό ώστε να επιτύχουμε υφή πλαστελίνης (συνήθης αναλογία ανάμιξης είναι 4,5 μέρη σκόνης με 1 μέρος νερού) και γεμίζουμε τις οπές στο σκυρόδεμα.

Μόλις το επισκευαστικό κονίαμα Penecrete Mortar τραβήξει, παραμένοντας όμως υγρό, ακολουθεί μια δεύτερη, τοπική μόνο, επάλειψη με υδαρές μίγμα Penetron.

 

Διαβάστε επίσης: Τι είναι τα κονιάματα και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;

 

Στεγανοποίηση σκυροδέματος φουρκέτες penetron

Η διαχείριση των φουρκετών και μουρέλων γίνεται με αντίστοιχη διαδικασία, διευρύνοντας αρχικά τη γύρω περιοχή σε πλάτος τουλάχιστον 35 mm και βάθος 20-30 mm. Στη συνέχεια κόβουμε τις φουρκέτες με τροχό περίπου 20 mm μέσα.

Τα μουρέλα απαιτείται να απομακρυνθούν πλήρως ή τουλάχιστον να κοπούν, δημιουργώντας εσοχή διαστάσεων 30x30x40 mm. Αφού ξεπλύνουμε τις οπές με άφθονο νερό, επί νοτισμένης επιφάνειας επαλείφουμε με υδαρές μίγμα Penetron και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία κατά τα ανωτέρω προαναφερθέντα.

 

Τι μέθοδο να επιλέξω για μόνωση υπογείου;

Όπως αναφέραμε, η ιδανική λύση είναι η υγρομόνωση υπογείου εξωτερικά στη φάση της κατασκευής ακόμα, με τη μόνωση υπογείου εσωτερικά να επιλέγεται μόνο σε περίπτωση μη ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, επιλέγοντας Penetron για μόνωση υπογείου ή τσιμεντοειδή των εταιρειών Weber και Mapei, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ικανοποιητικά ακόμα κι ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα σε υπάρχουσα κατασκευή.

Εμπιστευθείτε τα αξιόπιστα υλικά και την τεχνογνωσία της DOMOS και βρείτε την ιδανική λύση για τις δικές σας ανάγκες. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.