Θερμομόνωση: Τι είναι & Πως λειτουργεί;

 

Η εξάρτηση του κόσμου από τις αυξομειώσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων καθώς και το εμφανές αποτύπωμα αυτών των καυσίμων στο περιβάλλον λειτούργησε ως κίνητρο για να στραφούν οι έρευνες στις αναπτυγμένες χώρες σε αποτελεσματικότερες μορφές θερμομόνωσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Όμως, οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται ότι η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνουμε!

 

Αρχικά μετά από απαίτηση του κράτους και κατόπιν οικειοθελώς (και με τη συμβολή των επιδοτήσεων) έγινε αντιληπτή η σημασία της θερμομόνωσης για την επίτευξη μικρότερων καταναλώσεων σε καύσιμα. Αυτή, παράλληλα, έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον προστασία του κελύφους των κτηρίων αλλά και του περιβάλλοντος.

 

Τι είναι όμως η θερμομόνωση;

Ως θερμομόνωση περιγράφεται το σύνολο των ειδικών εργασιών με τη χρήση κατάλληλων υλικών που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη διατήρηση της θερμότητας σε ένα χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, η θερμομόνωση περιλαμβάνει ειδικές διαδικασίες επένδυσης των επιφανειών των κτηρίων με θερμομονωτικά υλικά, με σκοπό να εμποδίζουν τη μεταφορά θερμότητας από και προς το εσωτερικό του εκάστοτε κτηρίου.

 

Ποια είναι τα οφέλη της Θερμομόνωσης;

Αυτό που επιτυγχάνει η εξωτερική θερμομόνωση είναι μια σειρά από πλεονεκτήματα που συνδέονται τόσο με το κτήριο όσο και με τους χρήστες του. Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκτήσει κάποιος με την εφαρμογή θερμομόνωσης είναι:

 

1. Η μείωση του κόστους θέρμανσης/ψύξης

Η θέρμανση ενός χώρου έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ένα θερμικά άνετο εσωτερικό κλίμα καλύπτοντας τις απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον.

Με την εφαρμογή θερμομόνωσης, επιτυγχάνεται ο περιορισμός των θερμικών απωλειών στους θερμαινόμενους χώρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ανάγκη για χρήση συστήματος θέρμανσης και, κατ' επέκταση, τη μικρότερη κατανάλωση καυσίμου.

Αντίστοιχα, τους θερινούς μήνες παρουσιάζεται ανάλογη εξοικονόμηση ενέργειας κατά τον δροσισμό ενός χώρου.

 

2. Η δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης

Σε μη μονωμένους χώρους είναι συνηθισμένο φαινόμενο να αισθάνεται κανείς ψύχος παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία του αέρα στο χώρο είναι υψηλή. Η αίσθηση θερμικής άνεσης εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αέρα στο χώρο αλλά και από τη θερμοκρασία των επιφανειών που τον περιβάλλουν.

Με τη μόνωση ενός κτηρίου, οι τοίχοι διατηρούν τη θερμοκρασία που διαφέρει σε μικρό βαθμό από τη θερμοκρασία του αέρα με αποτέλεσμα την αποφυγή της δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων τα οποία αναπτύσσονται κατά την επαφή του θερμού αέρα με τις ψυχρές εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων.

Σε θερμομονωμένα κτήρια η θερμοκρασία που απαιτείται για την επίτευξη θερμικής άνεσης είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που απαιτείται σε έναν χώρο που στερείται θερμομόνωσης.

 

3. Η θερμική άνεση (λόγω εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας των υλικών)

Η τοποθέτηση θερμομόνωσης εξωτερικά της τοιχοποιίας δίνει τη δυνατότητα στους τοίχους να αποθηκεύσουν τη θερμότητα που παράγεται κατά τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και να την αποδώσουν σε μεταγενέστερο χρόνο εξασφαλίζοντας θερμική άνεση ακόμα και όταν ο χώρος δεν θερμαίνεται.

Η αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας των δομικών στοιχείων είναι αυτή που επιτρέπει την μείωση του χρόνου λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης σε ένα κτήριο.

 

4. Η αποφυγή υγρασίας συμπύκνωσης στις εσωτερικές επιφάνειες

Σε κτήρια χωρίς θερμική προστασία εμφανίζονται συχνά συμπυκνωμένη υγρασία στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων, φαινόμενο που προκαλείται από τους υδρατμούς του αέρα που έρχονται σε επαφή με τοίχους που έχουν θερμοκρασία χαμηλότερη της θερμοκρασίας δρόσου και συμπυκνώνονται.

Συνέπεια της υγρασίας συμπύκνωσης είναι η δημιουργία γκρίζων κηλίδων στους τοίχους λόγω της ανάπτυξης μούχλας και της προσκόλλησης σκόνης στις υγρές επιφάνειες.

Η εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων επιτρέπει στους τοίχους να διατηρούν υψηλότερη θερμοκρασία από τη θερμοκρασία δρόσου αποτρέποντας την εμφάνιση του φαινομένου της ανάπτυξης μούχλας και της προσκόλλησης σκόνης στις υγρές επιφάνειες, αλλά και όλων των ανεπιθύμητων συνεπειών του.

Επιπλέον η εξωτερική θερμομόνωση πλεονεκτεί και έναντι του παλαιότερου συστήματος θερμομόνωσης στον πυρήνα δίδυμης τουβλοδομής καθώς μειώνει τις θερμογέφυρες στην συναρμογή με τον φέροντα οργανισμό που επίσης ήταν υπαίτιες για φαινόμενα ανάπτυξης μούχλας, ιδιαίτερα σε βορινούς τοίχους.

 

5. Το μικρό αρχικό κόστος κατασκευής συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού

Ο σχεδιασμός του συστήματος θέρμανσης έχει ως στόχο να καλύψει τις θερμικές απώλειες του κτηρίου προς το περιβάλλον εξασφαλίζοντας θερμική άνεση στους χρήστες του. Με τη θερμομόνωση περιορίζονται οι θερμικές απώλειες οδηγώντας στην κατασκευή μικρότερου, πιο αποτελεσματικού και πιο οικονομικού συστήματος θέρμανσης.

 

6. Η ηχοπροστασία με τη χρήση ινωδών θερμομονωτικών υλικών

Σε κτήρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα ηχομόνωσης, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ινώδη θερμομονωτικά υλικά με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες (πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας κ.α.) που, πέρα από θερμομόνωση, συνεισφέρουν και στην ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβους.

 

7. Η προστασία του περιβάλλοντος

Με τη θερμομόνωση επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων. Ταυτόχρονα η θερμομόνωση συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των καυσαερίων ως αποτέλεσμα του περιορισμού της χρήσης καυσίμων για την θέρμανση των κτηρίων.

 

Πού εφαρμόζεται η θερμομόνωση και γιατί;

Η φιλοσοφία πίσω από την θερμομόνωση ενός κτηρίου ή ενός μεμονωμένου χώρου συνίσταται στη δημιουργία ενός κελύφους γύρω από το κτήριο ή το χώρο επενδύοντας το με το θερμομονωτικό υλικό της επιλογής μας.

Το κτήριο θα πρέπει να επενδύεται προσεκτικά, με τρόπο ώστε να καλύπτονται όλα ή τα περισσότερα δομικά στοιχεία του με το θερμομονωτικό υλικό, περιορίζοντας έτσι τις περιοχές του κτηρίου όπου η ανταλλαγή θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλλον είναι εφικτή.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκεπτικού επιλέγονται για επένδυση με θερμομονωτικό υλικό και τα παρακάτω δομικά στοιχεία ή δομικά συστήματα:

  • Προσόψεις κτηρίων: συμπεριλαμβάνουν όλα τα πλευρικά τοιχώματα (τοιχεία, υποστυλώματα, δοκάρια και τοιχοποιίες) εκτός από τα ανοίγματα.
  • Οροφές: συνήθως επενδύεται η πλάκα οροφής του τελευταίου ορόφου ή προσαρμόζεται το θερμομονωτικό υλικό στον σκελετό της κεραμοσκεπής όταν το κτήριο διαθέτει κεραμοσκεπή και όχι συμβατικό δώμα.
  • Δάπεδα: ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται και στην θερμομόνωση των δαπέδων και άλλων χώρων του κτηρίου που έρχονται σε επαφή με το έδαφος καθώς αυτό αποτελεί εστία διαφυγής θερμότητας
  • Πυλωτές: οι οροφές των πυλωτών επενδύονται και αυτές καθώς συνιστούν μια μεγάλη επιφάνεια από όπου η θερμότητα του κτηρίου δύναται να διαφύγει προς το εξωτερικό περιβάλλον.

 

Ποιά υλικά χρησιμοποιούνται στη θερμομόνωση;

Για την υλοποίηση της θερμομόνωσης χρησιμοποιούμε υλικά που κατά περίπτωση είναι τα πιο κατάλληλα για συγκεκριμένες απαιτήσεις:

  1. Διογκωμένη πολυστερίνη, απλή ή γραφιτούχα αναλόγως τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας που απαιτείται.
  2. Πετροβάμβακας ή ορυκτοβάμβακας, εναλλακτικά, επίσης για τοίχους.
  3. Πλάκες ξυλομάλλου, απλές ή με πυρήνα πολυστερίνης ή πετροβάμβακα για τους τοίχους, την πυλωτή και οποιοδήποτε σημείο όπου η μηχανική αντοχή έχει ιδιαίτερη σημασία.
  4. Εξηλασμένη πολυστερίνη για την ταράτσα, την πυλωτή ή την κάτω ζώνη των τοίχων σε επαφή με το επίπεδο δρόμου όπου υποβάλλεται σε καταπόνηση και παρουσία νερού.

 

Το πάχος της μόνωσης που θα χρειαστεί εξαρτάται από το μικροκλίμα της περιοχής σε συνδυασμό με τις ιδιότητες του κάθε υλικού και καθορίζεται από τον νόμο. Για αυτό, η επιλογή της θερμομόνωσης θα πρέπει να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τους ειδικούς.

 

Η Domos έχοντας τεχνογνωσία ετών και μεγάλη εξειδίκευση σε σύγχρονα, οικολογικά, ποιοτικά δομικά υλικά, θέλει να είναι ο κόμβος όπου συναντιούνται πιστοποιημένοι παραγωγοί με έμπειρους επαγγελματίες και ιδιώτες με απαιτήσεις τόσο σε ποιότητα υλικών όσο και σε αξιόπιστες συμβουλές & after sales service.